Can Uzuner

La Planete Sauvage

Fantastic Planet, bir sanatsal üretimin nasıl “zamansız” olabileceğinin kanıtı gibi. Her ne kadar döneminin siyasi ve sosyolojik atmosferinin etkisinde olsa da kullanılan sert metaforlar bugünü (ve belki de yarını da) anlamamıza ışık tutuyor.

Hepimizin hayatımızın öğrenmeye en açık döneminde içerisinden zorla geçtiğimiz devlet menşeli eğitim sisteminin, tek sesli bir kulaklıkla betimlenmesi benim açımdan filmin en can alıcı noktalarından birisi. Diğer yandan, yine 70’li yıllarda ortaya çıkan ancak son yıllarda dünya genelinde de daha çok tartışılmaya başlayan “türcülük” meselesi de filmin ana damarlarından birisi.

Son olarak da, Alain Goraguer’in soundtrack konusunda yarattığı hissiyat, bütünün en mükemmel parçalarından birini oluşturuyor.

İzleyin ve dinleyin. 
1 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
La Planete Sauvage

Can Uzuner
Other Posts
SoapOpera Fanzine
A New Error
EDEKA Supergeil
Lichtgrenze (The Border of Light)
The Cut
Urban Geode
7 / 7
keinmag@gmail.com
Kullanım Koşulları:

www.keinmag.com tarafından üretilmiş fotoğraf, resim, video ve benzerleri kullanım ve içerik hakları saklıdır. Site içerisinde kulanılan, herhangi birine ait içeriğin hakları sahiplerine aittir.Terms of Use


All online content of www.keinmag.com (including all images, videos and other visuals) of the website cannot be used without the permission of the authors, artists and photographers noted.